Till toppen

Stabilitet och förändring i värderingar hos styrelser i svenska börsföretag