Till toppen

Sprayinducerad tystnad av gener: en innovativ strategi att förbättra egenskaper och sjukdomsresistens hos potatis