Till toppen

RONNEBY MOR-BARNKOHORT: etablering av en världsunik forskningsdatabas för studier av hälsoeffekter hos barn efter tidig exponering för höga nivåer av miljöföroreningen PFAS