Till toppen

Ronneby mor-barnkohort: Etablering av en världsunik forskningsdatabas för studier av hälsoeffekter hos barn efter exponering för höga nivåer av miljöföroreningen PFAS