Till toppen

Rökning och cancer i urinblåsa och prostata: Påverkar rökning prognos och spelar hereditet någon roll?