Till toppen

Rekreationsfiskets effekter på rovfiskars karaktärsegenskaper, sociala interaktioner och demografi: implikationer för ett hållbart sportfiske