Till toppen

Randomiserade operatordelningsmetod för abstrakta evolutionsekvationer