Till toppen

”Plötsligt kom där en hand”: Erfarenheter och upplevelser av sexuella trakasserier inom akademin bland studenter och doktorander