Till toppen

PAX i Skolan – En kontrollerad utvärdering och kvalitativ analys av effekter på arbetsmiljö, lärande, psykisk hälsa samt hälsoekonomiska aspekter av att införa en klassrumsbaserad intervention