Till toppen

Påverkar uppväxtmiljön hur djur hanterar temperatursvängningar som vuxna?