Till toppen

Omprogrammering av glatta muskelceller kan orsaka kärlsjukdom – identifiering av bakomliggande mekanismer och möjliga behandlingsmetoder