Till toppen

Omprogrammerade patientceller för att studera interneuron vid Schizofreni