Till toppen

Ökad tillgänglighet till evidensbaserad behandling för ungdomar med dysmorfofobi: en enkelblind randomiserad kontrollerad prövning