Till toppen

Modellering av kemiska processer vid brand i småskaliga energilager med Litium-jonbatterier och vätgas