Till toppen

Modellering av arktisk buskning och framsteg i trädgränserna som redogör för interaktioner mellan växt-mykorrhiza och jord