Till toppen

MICROCOM: Minska inomhuskomfort och hälsorisker under extrema mikroklimatförhållanden genom AI-drivna byggnadsledningssystem