Till toppen

Matematiska teorin för vattenvågor med singulära punkter