Till toppen

Ledbrosk och menisk – in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av patologiska processer