Till toppen

Large eddy simulation (LES) av spridning och transport av reaktiva luftföroreningar i stadsmiljö