Till toppen

Kombinerad produktion av matsvamp och foder på skal från åkerböna – fördjupning kring foderpotential hos resterande substrat efter svampodling