Till toppen

Kärlväggens längsgående rörelse och den resulterande skjuvningen inuti kärlväggen – dess funktion, underliggande mekanismer och implikationer för hjärt- och kärlsjukdom