Till toppen

Kardiovaskulär autonom dysfunktion – en underskattad och modifierbar riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och KOL?