Till toppen

Kan en compassion-kurs minska samvets- och arbetsrelaterad stress och öka professionell livskvalitet och självmedkänsla hos vård- och omsorgspersonal?