Till toppen

Identifiering av kliniska markörer för typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar i primärvården