Till toppen

Hur påverkas temperaturen i skogen av klimatet och trädskiktets sammansättning?