Till toppen

Hur påverkar mikrober cirkulationen av organo-organiska och organo-mineraliska kvävekomplex i jord och växter?