Till toppen

Från stat/region till näringsliv. En studie om svensk reglering av offentliga ämbetspersoners och förtroendevaldas sidbyten