Till toppen

Fostran till frihet – reglering och självdisciplinering i Malmö 1860 – 1930