Till toppen

Förstå rollen för tumörassocierade makrofager i immunflykt i koloncancer.