Till toppen

Förändrade sexuella praktiker och relationer när sexuellt överförda infektioner blir resistenta för antibiotika? – en postdoc-studie med fokus på unga vuxna