Till toppen

För en god och jämlik sexuell hälsa: En explorativ och tvärkulturell undersökning av strukturella och individuella faktorer som påverkar sexuell tillfredsställelse