Till toppen

Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap: ett demokratiuppdrag för en ny tid?