Till toppen

Etablering av 3D tumöroider som modell vid lungcancer