Till toppen

Elektrooptiska studier av polytypiska kristallfaser i halvledare