Till toppen

Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie