Till toppen

Effekten av en stärkelserik kost bland individer med låg och höga antal kopior av salivamylasgenen