Till toppen

Den strategiska användningen av offentlig upphandling: identifierande variationer i tillämpningen av EU: s upphandlingsregler i Europa