Till toppen

Datadrivna verktyg för kontinuerlig övervakning av riskfaktorer och sjukdomsprogression hos förmaksflimmerpatienter