Till toppen

COVID-19 pandemins effekt på studenter som tar examen i juni 2020