Till toppen

Betydelsen av YAP och TAZ för glatt muskelfunktion och kärlsjukdom in vivo.