Till toppen

Automatiserad mikroskopisk profilering av enskilda bakterier för koppling till allvarliga infektioner