Till toppen

Att möta andras smärta. Upptäcka, tolka och förmedla upplevelser av smärta hos personer med funktionsnedsättning i det brukarnära arbetet