Till toppen

Att bygga en bakterie från början – Visualisering av maskineriet som styr polär tillväxt hos Aktinobakterier