Till toppen

Är individuell variation i lektid och temperaturtolerans nyckeln för fiskpopulationer till att hantera global uppvärmning?