Till toppen

Är fasseparation och ett biomolekylärt kondensat inblandat i kontrollen av cellpolaritet och tillväxt i Actinobacteria?