Till toppen

4D bildbehandling för flerskalig identifiering, karaktärisering och kvantifiering av deformationsmekanismer i gjutjärn