Crafoordska donerar 10 miljoner till SUS  (2015-02-10)
Robotassisterad kirurgi innebär ett skonsammare och oftast kortare postoperativt förlopp för patienterna.
Läs mer >

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens huvudsakliga ändamål, främjar Stiftelsen även välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl a främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning. Bidrag till forskning ges framförallt till sökande vid Lunds universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Malmö, Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

I början av februari skall ansökan för bidrag till vetenskaplig forskning och undervisning sändas in. I juni månad meddelas vilka som fått bidrag.

År 2016 delade Crafoordska stiftelsen ut ca 81 mkr till vetenskaplig forskning och undervisning, ca 8,3 mkr till vård, fostran och utbildning till barn och ungdom och ca 9,2 mkr till övriga bidrag.

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Ansökan skall ifyllas via vår hemsida och sändas in elektroniskt. Ansökningar som insänts via telefax, skickas med post eller e-post kommer inte att behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Ansökan skall sändas in elektroniskt och vara stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 2 februari 2017 kl. 16.00.

Aktuellt på Crafoord

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

2 februari 2017

Crafoords vetenskapsluncher 2017

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under mars och april.

Mer info »

12 januari 2017

Crafoordpriset 2017

Crafoordpriset för 2017 går till forskare för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Utställning på Fotografiska i Stockholm

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Fotografiska i Stockholm 9 december 2016 - 19 februari 2017....

Mer info »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2017-02-02 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2016-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2017 års ansökningsperiod är avslutad