Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

Förteckningen är endast en orientering; samtliga sökande har under juni månad erhållit besked brevledes om beviljande eller avslag.

Vi reserverar oss för skrivfel i nedanstående förteckning.

2016 års beviljade anslag

 • Sökande, Institution / motsv
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)

 • Division of Fire Safety Engineering
 • 20160683
 • 1 045 000

 • Juridiska institutionen
 • 20160515
 • 15 000

 • Språk- och litteraturcentrum
 • 20160612
 • 40 000
 • Adamopoulos, Stergios
  Department of Forestry and Wood Technology
 • 20160533
 • 300 000
 • Adbo, Karina
  Biologi och miljövetenskapliga institutionen
 • 20160715
 • 100 000
 • Agardh, Daniel
  Enheten för diabetes och celiaki, inst. för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20160949
 • 1 600 000
 • Ageberg, Eva
  Institutionen för Hälsovetenskaper
 • 20160800
 • 300 000
 • Agerström, Jens
  Inst. för psykologi
 • 20160536
 • 900 000
 • Ahlenius, Henrik
  Kliniska Vetenskaper
 • 20160963
 • 200 000
 • Akbarshahi, Hamid
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160693
 • 200 000
 • Alcacer, Cristina
  Lund University
 • 20160784
 • 200 000
 • Ali, Sharafat
  Faculty of Engineering
 • 20160900
 • 200 000
 • Andersen, Søren Vang
  Matematikcentrum
 • 20160909
 • 300 000
 • Andersson, Anna
  Laboratoriemedicin
 • 20160664
 • 300 000
 • Andersson, Håkan
  Kemi och Biomedicin
 • 20160810
 • 200 000
 • Andersson, Maria
  Insamlingsstiftelsen för Reumatologisk forskning vid Spenshu
 • 20160863
 • 200 000
 • Andersson, Martin
  Ekonomisk-historia
 • 20160871
 • 50 000
 • Andersson, My
  Medicinska Fakulteten
 • 20160880
 • 100 000
 • André, Ingemar
  Biokemi & Strukturbiologi
 • 20160639
 • 300 000
 • Anthony, Sian
  Institutionen för Arkeologi och antikens historia
 • 20160745
 • 30 000
 • Aryasetiawan, Ferdi
  Fysicum, Matematisk Fysik
 • 20160597
 • 200 000
 • Aspenberg, Magnus
  Matematikcentrum
 • 20160853
 • 40 500
 • Bacos, Karl
  Kliniska vetenskaper
 • 20160830
 • 300 000
 • Becher, Paul
  SLU
 • 20160888
 • 500 000
 • Bengtsson, Erik
  Ekonomisk-historiska institutionen
 • 20161115
 • 190 000
 • Bennet, Louise
  Institutionen för kliniska vetenskaper I Malmö
 • 20161139
 • 300 000
 • Berger, Karin
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160714
 • 200 000
 • Berggren, Martin
  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 20160572
 • 340 000
 • Bergman Rosamond, Annika
  Political Science
 • 20160770
 • 94 000
 • Berrocal, Edouard
  Department of Physics, Division of Combustion Physics
 • 20160951
 • 300 000
 • Bexell, Daniel
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20160593
 • 200 000
 • Bjelic, Sinisa
  Kemi och Biomedicn
 • 20160653
 • 400 000
 • Björkbacka, Harry
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20161054
 • 200 000
 • Björklund, Tomas
  Inst. f. Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160912
 • 270 000
 • Borgquist, Signe
  Lunds universitet
 • 20161010
 • 300 000
 • Braun, Oscar
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20161001
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund
 • 20160513
 • 200 000
 • Cardenas, Marite
  Biomedicinsk Vetenskap
 • 20160549
 • 300 000
 • Carlsson, Fredric
  Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)
 • 20160635
 • 100 000
 • Carlsson, Marcus
  Matematikcentrum
 • 20160691
 • 850 000
 • Ceder, Yvonne
  Laboratorie Medicin
 • 20160585
 • 300 000
 • Chawade, Aakash
  Växtförädling
 • 20161025
 • 200 000
 • Dabaieh, Marwa
  LTH
 • 20160874
 • 200 000
 • Dahlman, Britt
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20161108
 • 50 000
 • Deierborg, Tomas
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20161017
 • 300 000
 • Dick Thelander, Kimberly
  Physics Department
 • 20160837
 • 250 000
 • Drake, Isabel
  Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20160700
 • 100 000
 • Ekman, Mari
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160862
 • 130 000
 • Ekström, Magnus
  Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden
 • 20161065
 • 400 000
 • Ellegård, Lina Maria
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20160724
 • 40 000
 • Elmér, Eskil
  Kliniska vetenskaper, Lund, Avd. Klinisk neurofysiologi
 • 20160799
 • 350 000
 • Emanuelsson, Cecilia
  Kemiska institutionen
 • 20161143
 • 200 000
 • Englund Johansson, Ulrica
  IKVL, Avd oftalmologi
 • 20160930
 • 200 000
 • Eriksson Stenström, Kristina
  Fysiska institutionen, Avd för kärnfysik
 • 20160720
 • 200 000
 • Esguerra, Jonathan
  Kliniska vetenskaper - Malmö
 • 20160973
 • 250 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20160669
 • 200 000
 • Fex, Malin
  Kliniska Vetenskeper Malmö
 • 20160726
 • 200 000
 • Filipsson, Helena
  Geologiska institutionen
 • 20161055
 • 700 000
 • Flodmark, Carl-Erik
  Pediatrik
 • 20160564
 • 450 000
 • Flärdh, Klas
  Biologiska institutionen
 • 20160839
 • 150 000
 • Frobell, Richard
  Ortopedi, IKVL
 • 20161142
 • 400 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160719
 • 200 000
 • Gomez Galindo, Federico
  Food technology, engineering and nutrition
 • 20160519
 • 125 000
 • Gorwa Grauslund, Marie-Francoise
  Teknisk mikrobiologi, Kemiska institutionen
 • 20161068
 • 300 000
 • Gram, Magnus
  Kliniska Vetenskaper, Lund
 • 20160727
 • 300 000
 • Granbom, Marianne
  Inst f hälsovetenskaper
 • 20160604
 • 200 000
 • Graziano, Maria
  Språk- och litteraturcentrum, Humanistlaboratoriet
 • 20160986
 • 250 000
 • Grimberg, Åsa
  Department of Plant Breeding
 • 20160758
 • 300 000
 • Gullstrand, Joakim
  Natonalekonomiska institutionen
 • 20160818
 • 600 000
 • Hagevi, Magnus
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20160645
 • 300 000
 • Hall, Stephen
  Lund University
 • 20160903
 • 180 000
 • Hammer, Edith
  Biologiska institutionen
 • 20161044
 • 300 000
 • Hansson, Kristofer
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160842
 • 300 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20161129
 • 300 000
 • Hatti Kaul, Rajni
  Kemiska institutionen
 • 20160921
 • 200 000
 • Hedrén, Mikael
  Biologiska institutionen
 • 20161074
 • 100 000
 • Hellgren, Olof
  Biologiska institutionen
 • 20160511
 • 300 000
 • Henning, Peter
  Språk- och litteraturcentrum: avd. för litteraturvetenskap
 • 20160738
 • 190 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medicine, Developmental and Regenerative Neurobiology
 • 20160765
 • 200 000
 • Hollander, Johan
  Biologiska institutionen
 • 20160825
 • 500 000
 • Holmfeldt, Karin
  Biologi och miljövetenskap
 • 20160583
 • 400 000
 • Holmquist Mengelbier, Linda
  Klinisk genetik, Laboratoriemedicin
 • 20160582
 • 200 000
 • Holmqvist, Fredrik
  Avdelningen för Kardiologi
 • 20160520
 • 200 000
 • Hulteberg, Christian
  Kemiteknik
 • 20160947
 • 300 000
 • Hårdh, Birgitta
  Lunds Universitet
 • 20160590
 • 50 000
 • Hägerdal, Hans
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160694
 • 50 000
 • Ideland, Malin
  Fakulteten för Lärande och Samhälle
 • 20160729
 • 250 000
 • Inghammar, Andreas
  Handelsrätt
 • 20160937
 • 1 000 000
 • Isaksson, Hanna
  Biomedicinsk teknik
 • 20160599
 • 300 000
 • Ji, Jianguang
  Department of Clinical Science, Malmö
 • 20160640
 • 200 000
 • Johansson, Håkan
  Socialhögskolan
 • 20160965
 • 70 000
 • Johansson, Mikael
  Institutionen för psykologi
 • 20160994
 • 330 000
 • Jones, Helena
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20161056
 • 200 000
 • Jögi, Annika
  Laboratoriemedicin
 • 20161034
 • 200 000
 • Jönsson, Peter
  Kemiska institutionen, avd. för fysikalisk kemi
 • 20160586
 • 700 000
 • Kahn, Fredrik
  IKVL, Avdelningen för infektionsmedicin
 • 20160567
 • 200 000
 • Kahn, Robin
  Avd för Pediatrik, Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20161085
 • 200 000
 • Kalamajski, Sebastian
  ILML
 • 20160652
 • 200 000
 • Karki, Khadga
  Chemical Physics
 • 20160836
 • 300 000
 • Kazi, Julhash
  Laboratory Medicine Lund / Lund Cancer Center
 • 20160643
 • 200 000
 • Kelber, Almut
  Biologiska institutionen
 • 20160509
 • 200 000
 • Kirkeby, Agnete
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160922
 • 300 000
 • KLINGVALL, Eva
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20160801
 • 46 000
 • Knecht, Wolfgang
  Department of Biology
 • 20160528
 • 200 000
 • Kristensson, Adam
  Fysiska Institutionen
 • 20161026
 • 500 000
 • Ledri, Marco
  Epilepsy Center
 • 20160859
 • 300 000
 • Lembke, Martin
  CTR, LUX
 • 20160928
 • 190 000
 • Levine, Mark
  Centrum för Mellanösternstudier
 • 20161071
 • 445 000
 • Linares Pasten, Javier Antonino
  Avdelningen för Bioteknik
 • 20161118
 • 300 000
 • Lindberg, Anna
  SASNET
 • 20160940
 • 100 000
 • Linde, Stig
  Socialhögskolan
 • 20160904
 • 12 000
 • Lindholm, Gunilla
  Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • 20160961
 • 75 000
 • Lindkvist, Karin
  Avd. Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160579
 • 200 000
 • Lindström, Erik
  Matematikcentrum
 • 20160798
 • 300 000
 • Lindström, Åke
  Biologiska institutionen
 • 20160757
 • 150 000
 • Lood, Rolf
  Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lund
 • 20160545
 • 200 000
 • Lopez Jerez, Montserrat
  Ekonomisk-historiska institutionen
 • 20160995
 • 900 000
 • Lorentzen, Jenny
  Statsvetenskapliga institutionen
 • 20160815
 • 50 000
 • Lund, Mikael
  Kemicentrum, Teoretisk kemi
 • 20160626
 • 300 000
 • Lundberg, Kristina
  Immunteknologi
 • 20161061
 • 200 000
 • Löndahl, Magnus
  Kliniska vetenskaper i Lund
 • 20161123
 • 200 000
 • Magnusson, Martin
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM).
 • 20160732
 • 300 000
 • Magnusson, Martin
  Fasta tillståndets fysik
 • 20160623
 • 200 000
 • Magnusson, Mattias
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20160875
 • 200 000
 • Mengliang, Zhang
  Neuronano Research Center, Lund University
 • 20161101
 • 200 000
 • Miharada, Kenichi
  Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20160834
 • 300 000
 • Missiaia, Anna
  Economic History
 • 20160665
 • 190 000
 • Movahed, Pouya
  Institution för kliniska vetenskaper
 • 20160892
 • 200 000
 • Myrvold, Kristina
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160523
 • 100 000
 • Mårtensson, Linda-Maria
  Biosystems and technology
 • 20160622
 • 300 000
 • Möller, Charlotte
  Geologiska institutionen
 • 20160555
 • 100 000
 • Nebel, Daniel
  Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160682
 • 200 000
 • Nelson, Moira
  Statsvetenskapliga Institutionen
 • 20161141
 • 650 000
 • Nicholas, Kimberly
  Lund University Centre for Sustainability Studies
 • 20160838
 • 500 000
 • Nilsson, Andreas
  Geologiska institutionen
 • 20160763
 • 1 200 000
 • Nilsson, Björn
  Institutionen för Laboratoriemedicin
 • 20160539
 • 300 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och antikens historia
 • 20160607
 • 395 000
 • Nilsson, Markus
  Avdelningen för diagnostisk radiologi
 • 20160990
 • 200 000
 • Nordberg Karlsson, Eva
  Bioteknik, Kemiska Institutionen
 • 20161046
 • 250 000
 • Nordenfelt, Pontus
  Infektionsmedicin, B14, IKVL
 • 20160565
 • 200 000
 • Norrhem, Svante
  Historiska institutionen
 • 20160522
 • 499 000
 • Ode Sang, Åsa
  Inst. för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • 20161024
 • 400 000
 • Ohlin, Mats
  Inst för immunteknologi
 • 20161072
 • 300 000
 • Olsen, Henrik
  Med fak, Lunds Universitet
 • 20161117
 • 45 000
 • Olsson, Pär
  IMP
 • 20160740
 • 150 000
 • Otterbeck, Jonas
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20160707
 • 1 985 000
 • Papareddy, Praveen
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20160503
 • 300 000
 • Paul, Gesine
  Kliniska vetenskaper
 • 20160960
 • 200 000
 • Paulsson, Kajsa
  Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
 • 20160566
 • 400 000
 • Perez, Maria Thereza
  Kliniska Vetenskaper, Lund, Oftalmologi
 • 20161124
 • 200 000
 • Persson, Jenny J
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160969
 • 100 000
 • Persson, Magnus
  Fakulteten för lärande och samhälle, Institutionen Kultur, språk, medier
 • 20160581
 • 500 000
 • Petersson, Bo
  Globala politiska studier
 • 20160943
 • 45 000
 • Petersson, Per
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160890
 • 200 000
 • Pettersson, Håkan
  Sektionen för Informationsteknologi
 • 20160966
 • 150 000
 • Pettersson, Jonna
  Statsvetenskapliga Institutionen
 • 20160708
 • 100 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin i Lund
 • 20160661
 • 200 000
 • Pronk, Cornelis JH
  Institution för laboratoriemedicin
 • 20161042
 • 300 000
 • Rasmussen, Magnus
  IKVL
 • 20160518
 • 200 000
 • Rekers, Josephine
  Department of Human Geography
 • 20160824
 • 250 000
 • Rinne, Janne
  INES
 • 20160814
 • 910 000
 • Rippe, Catarina
  Experimentell Medicinsk Forskning
 • 20160780
 • 200 000
 • Roslund, Mats
  Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • 20160733
 • 950 000
 • Ruscher, Karsten
  IKVL, Lab f Exp Hjärnforskning
 • 20160977
 • 200 000
 • Rönn, Tina
  Kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för Epigenetik & Diabetes
 • 20160617
 • 200 000
 • Sandsten, Maria
  Matematikcentrum
 • 20160865
 • 300 000
 • Santillo, Alexander
  Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20160588
 • 200 000
 • Schiopu, Alexandru
  Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20161027
 • 200 000
 • Schulte, Barbara
  Sociologiska institutionen
 • 20160775
 • 650 000
 • Shannon, Oonagh
  Kliniska vetenskaper, Lund
 • 20160576
 • 200 000
 • Singbrant Söderberg, Sofie
  Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20160746
 • 200 000
 • Smith, Gustav
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Kardiologi
 • 20160806
 • 200 000
 • Sonestedt, Emily
  Lunds Universitet
 • 20161113
 • 200 000
 • Spégel, Peter
  Kemiska Instutitionen, CAS
 • 20160611
 • 200 000
 • Stenberg, Johan
  Institutionen för växtskyddsbiologi
 • 20161057
 • 400 000
 • Stenkula, Karin
  EMV
 • 20160926
 • 200 000
 • Stensmyr, Marcus Carl
  Biologi
 • 20160659
 • 300 000
 • Su, Yu-Ching
  Dep. of Translational Medicine, Malmö
 • 20160620
 • 100 000
 • Swanberg, Maria
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160989
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  EMV
 • 20160848
 • 200 000
 • Svensson-Frej, Marcus
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160860
 • 200 000
 • Sørensen, Ole
  IKVL, infektionsmedicin
 • 20160540
 • 200 000
 • Thelander, Åsa
  Strategisk kommunikation
 • 20160918
 • 124 000
 • Toft, Joachim
  Institutionen för matematik och matematikdidaktik
 • 20160817
 • 100 000
 • Torkelson, Eva
  Institutionen för psykologi
 • 20160558
 • 15 000
 • Trulsson, Martin
  Teoretisk Kemi, Kemiska institutionen
 • 20160568
 • 1 200 000
 • Tubbs, Emily
  Lund University Diabetes Center (CRC Malmö)
 • 20161138
 • 300 000
 • Tufvesson, Ellen
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund/ Lungmedicin och Allergologi
 • 20160954
 • 500 000
 • Turova, Tatyana
  Matematikcentrum
 • 20161094
 • 300 000
 • Uller, Tobias
  Biologiska Institutionen
 • 20160911
 • 500 000
 • Uvdal, Per
  Kemisk fysik, Kemicentrum
 • 20161005
 • 200 000
 • Waldenström, Jonas
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20160971
 • 500 000
 • Wallberg Gustafsson, Anna
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20160629
 • 150 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20160507
 • 200 000
 • Wierup, Nils
  Inst för Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20160999
 • 300 000
 • Witzell, Johanna
  Sydsvensk skogsvetenskap
 • 20161121
 • 300 000
 • Voss, Ulrikke
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160754
 • 100 000
 • Wuttge, Dirk
  Intitutionen för kliniska vetenskaper-Lund, sektionen för reumatologi
 • 20160537
 • 200 000
 • Yartsev, Arkady
  Kemisk fysik, Kemiska institutionen
 • 20160772
 • 300 000
 • Ye, Lei
  Kemiska institutionen
 • 20160517
 • 250 000
 • Yengoh, Genesis Tambang
  Lund University Centre for Sustainability Studies - LUCSUS
 • 20160689
 • 250 000
 • Yuan, Joan
  Laboratoriemedicin
 • 20160704
 • 200 000
 • Zachrison, Mozhgan
  Arbetsvetenskap, ekonomi och Miljöpsykologi
 • 20160675
 • 100 000
 • Zackrisson, Sophia
  Institutionen för translationell medicin
 • 20161012
 • 200 000
 • Zackrisson Oskolkova, Malin
  Avdelningen for fysikalisk kemi
 • 20160858
 • 200 000
 • Zhang, Baozhong
  kemiska institutionen
 • 20160774
 • 1 200 000
 • Zhang, Enming
  Lund University Diabetes Centre
 • 20160687
 • 200 000
 • Zigmantas, Donatas
  Kemicentrum
 • 20160792
 • 300 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20161002
 • 200 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2017-02-02 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2016-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2017 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

2 februari 2017

Crafoords vetenskapsluncher 2017

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under mars och april.

Mer info »

12 januari 2017

Crafoordpriset 2017

Crafoordpriset för 2017 går till forskare för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Utställning på Fotografiska i Stockholm

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Fotografiska i Stockholm 9 december 2016 - 19 februari 2017....

Mer info »

Beviljade anslag Övriga bidrag hösten 2016

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 november att anslå 9 miljoner kr till organisationer som stödjer följande ändamål till förmån för allmänheten i Skåne; humanitärt, handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet, studier samt barns och ungdoms fostran

Läs mer »