Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Om övriga bidrag

Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

I början av september skall ansökan för bidrag till övriga ändamål sändas in. I december månad meddelas vilka som fått bidrag.

År 2012 har Crafoordska stiftelsen mottagit 604 ansökningar och stiftelsen har delat ut ca 4,7 miljoner till vård, fostran och utbildning till barn och ungdom och ca 6,2 miljoner till övriga bidrag.