Förvaltningsberättelse

Styrelsen har under året bestått av Ebba Fischer ordförande samt ledamöterna Ragnar Lindqvist, Måns Magnusson, Margareta Nilsson, Pär Omling, Hans Pålsson, Johan Wall, Lynn Åkesson och Lennart Nilsson, verkställande direktör.

Stiftelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden, vartill kommer ett antal sammanträden med Stiftelsens ekonominämnd, dess bidragsnämnd och dess vetenskapliga råd.

Årets resultat uppgår till 166 466 904 kr (f å 110 514 112 kr)

Förmögenhetsutveckling

förmögenhetsutveckling 2015

  Läs årsredovisningen online